Website vernieuwd

Website vernieuwd

Door onze webmaster Dick Schaap (op de foto is hij nog druk bezig) is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het updaten van onze website naar de nieuwste versie van het systeem Joomla dat de basis vormt voor wat allemaal op de website gepresenteerd wordt. Door de update is de website nu beter te raadplegen via tablets en mobiele telefoons. Ook in de presentatie van een aantal items op de website is er rekening mee gehouden, dat u op de tablet of de telefoon niet te veel moet scrollen.

We hebben een tweetal nieuwe rubrieken toegevoegd: ‘Vroeger en nu’ en ‘Wie weet’. De rubriek ‘Vroeger en nu’ zal gepresenteerd worden door Karel Gerbers. Hij zal hier telkens foto’s laten zien van een oude en nieuwe situatie. De rubriek ‘Wie weet’ zal worden verzorgd door de webredactie. Als vereniging worden we vaak benaderd met vragen over de historie van Haren. Via deze rubriek kunnen wij uw hulp inroepen.

Nieuw is ook dat we aan een groot aantal publicaties op de site zogenaamde tags hebben toegevoegd. Via zo’n tag kunt u snel doorklikken naar publicaties over hetzelfde onderwerp. Op die manier kan de enorme schat aan historische informatie die inmiddels op de website te vinden is in aanvulling op de zoekfunctie nog beter ontsloten worden.

De presentatie van een groot aantal artikelen op de site hebben we verbeterd. 

Wij zijn blij met het resultaat. Hopelijk u ook. Mist u nog iets of heeft u een suggestie, laat het ons weten.  En uiteraard alle hulde voor wat Dick gepresteerd heeft. 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl