Recreatie aan het Paterswoldsemeer

Recreatie aan het Paterswoldsemeer

Het Paterswoldsemeer is geen natuurlijk meer maar ontstaan door vervening. Vanaf eind 18e eeuw is de vervening gestart vanaf de Hoornsedijk door Friezen, de naam Friescheveen voor het gebied aan de andere kant van de Meerweg herinnert hier nog aan.

De vervening duurde tot begin 20ste eeuw: scheepsbouwer Visser die zijn werf had in de zuidwesthoek van het meer heeft als kind nog meegeholpen. De pramen die daarbij gebruikt werden hebben geleid tot de inmiddels verdwenen scheepswerven van Visser en Helder.

Met de komst van de omnibus en paardentram begin twintigste eeuw werd het gebied voor stadjers aantrekkelijk, er kwam horeca en hotels, de verveners ontdekten dat er meer viel te verdienen met het verhuren van bootjes. De watersport kreeg een impuls toen het meer rechtstreeks toegankelijk werd vanuit het Noord-Willemskanaal, voor die tijd werden bootjes over de dijk getild. Het sluisje was afgestemd op de boot van de familie van grootindustrieel J.E. Scholten, eigenaar van de Paalkoepel en medeoprichter van de watersportvereniging. De speeltuin De Twee Provinciën was een geliefd doel voor schoolreisjes waarbij een rondvaart over het meer een vast onderdeel was.

Om het meer stonden veel vakantiehuisjes, de oevers waren maar heel beperkt toegankelijk. Eind jaren vijftig werd het meer te klein, de gemeenten Haren (waar het grootste deel van het meer in lag), Eelde-Paterswolde en Groningen richtten het Meerschap op met een nieuwe visie op de recreatie: uitbreiding van het meer, toegankelijk maken van de oevers, recreatie voor 20.000 mensen. Daarvoor moesten de vakantiehuisjes verdwijnen of verplaatst worden wat begrijpelijkerwijze op verzet van de eigenaren stuitte.

Het begon met de Hoornseplas. Een zwemplas, die aanvankelijk los lag van het meer en die nu van de noordelijke uitbreiding van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, gescheiden wordt door de Nijdam, genoemd naar een zeer talrijke familie van Friese verveners.
 

Ingrid Smit voor de Harense Historische Vereniging Old Go
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant februari 2023

 

 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl