Lezing Joodse onderduikers

Lezing Joodse onderduikers

De boven afgebeelde Stolperstein ligt voor de woning Neue Strasze 18 in het stadje Weener in Duitsland. De vermelding op de steen suggereert dat Erna de Jonge in 1937 naar de USA is gevlucht, maar dat klopt niet. Ze emigreerde pas 10 jaar later. Toen had ze de oorlog al overleefd. Hoe? Eppo van Koldam zocht dat uit. Op 7 maart 2023 zal hij in Westerholm, Irenelaan 1 te Haren, aanvang 19.15 uur een lezing houden over Joodse inwoners van Haren die door onder te duiken de oorlog overleefden. Eén van die Joodse inwoners was Erna de Jonge. Tijdens de lezing zal er ruime aandacht zijn voor de zoektocht naar de bijzondere levensgeschiedenis van Erna.  

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl