Excursie naar Busmuseum Hoogezand 18 november

Excursie naar Busmuseum Hoogezand 18 november

Old Go organiseert op zaterdag 18 november een bustocht naar het Busmuseum in Hoogezand. De excursie is inclusief een rondleiding in het museum en een lezing in het museum van Eppo van Koldam met als onderwerp "Verandering en ontwikkeling van het openbaar vervoer in Haren". Een kop koffie/thee en een plak cake zijn bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Wanneer:          zaterdag 18 november 2023
Tijdstip:            13.30 tot 16.30 uur
Vertrekpunt:     parkeerplaats station Haren
Kosten:             leden Old Go € 7,50 per persoon; niet-leden: € 15,00 per persoon
                        (maar zie onderstaande aanbod)
Betaling:           betaling bij aanmelding op bankrekeningnummer NL86 RABO 0157 0712 86
                         t.n.v. Harense Historische Kring Old Go.
Aanmelden:     info@oldgo.nl

Aanbieding lidmaatschap
Als u zich nu aanmeldt als lid van Old Go met ingang van 1 januari 2024 mag u aan de excursie op 18 november a.s. deelnemen als lid. U betaalt dan dus niet 15,00 maar € 7,50. Bovendien krijgt u de uitgave van Harens Old Goud van december 2023 gratis thuis bezorgd. Als u gebruik maakt van dit aanbod en ook deelneemt aan de excursie betaalt u € 17,50 + € 7,50 = € 25,00 bij een individueel lidmaatschap of € 27,50 + € 7,50 voor elke deelnemer bij een gezinslidmaatschap. Betaling van de genoemde bedragen bij aanmelding voor de excursie. Zie de bovenstaande gegevens voor aanmelding en betaling.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl