Hoe Glimmen groeide

Hoe Glimmen groeide

Hoe ontwikkelde het dorp Glimmen zich in de loop der eeuwen nadat het ontstond rond de
huidige Brinkweg? Uitbreiding ging "in het dorpje" en "buurtschap" naar het noordoosten.

Na de eerste sociale woningbouw aan de Dennenlaan met de ondertussen afgebroken
duplexwoningen kwam in de vijftiger jaren, in opdracht van de toenmalige gemeente Haren,
een ontwerp voor een nieuwe wijk van Bureau voor Architectuur en Stedebouw, Delft.
De eerste bouw uit dit plan betrof Woningwetwoningen met een "gemeenschappelijke
groenstrook" aan het eind van de Nieuwe Schoolweg en bij het spoor met een "eenvoudig
woonwegje". Deze kreeg de naam Brempad; langs het spoor stond brem.

Ook bevatte het ambitieuze plan de aanleg van een wijk op de landerijen achter de woningen
aan de Oude Schoolweg, Nieuwe Schoolweg, Rijksstraatweg en Parallelweg. In het noorden
sociale woningbouw en naar het zuiden toe grotere huizen met - op aandringen van de
Glimmense wethouder Jan Vroom en het bureau - een "royaal villadorp-karakter".

De grond was meestal in bezit van de huiseigenaren aan de Rijksstraatweg en in gebruik als
weiland of akkers. Deze percelen reikten tot aan de tuinen van de eigenaren aan de westkant
van de Parallelweg. Het verwerven van de grond liep op één na gesmeerd.
Veehouder en eigenaar van Rijksstraatweg 104 moest tegen zijn zin bijna al zijn land afstaan.
De gemeente heeft toen zijn grond onteigend met bekrachtiging door de koningin "in het
belang van de woningbouw". De boerderij, achterstevoren, met de werkkant en mestbult aan
de Rijksstraatweg is afgebroken in begin zestiger jaren.
De ijsbaan moest verdwijnen voor de aanleg van de Meidoornlaan. 

De straten in Glimmen kregen namen van "in het landschap thuishorende bomen en struiken". 

De Eikenweg zou eerst de Beukenlaan heten, maar omdat er eiken stonden werd het
Eikenweg. Aan de Beukenlaan, geasfalteerd in 1964, zijn in de zestiger jaren beuken gepland
op de Boomplantdag door kinderen van de lagere school.
De Lindelaan zou doorgetrokken worden naar de Rijksstraatweg, maar deze verlenging is
nooit gerealiseerd.

Foto: uit zestiger jaren vanuit tuin voormalige bakkerij Rijksstraatweg 66, in de verte de kerk
en school, nu Beuken- en Lindelaan.

Henk Bakker 

Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant december 2023

Gebruik gemaakt van Delpher, Groninger Archieven.


Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl