Nieuwjaarsbijeenkomst en Pub-Quiz

Nieuwjaarsbijeenkomst en Pub-Quiz

Ruim vijftig leden bezochten op 13 januari 2024 de nieuwjaarsbijeenkomst van Old Go in de Mellenshorst. Na even gezellig bijgepraat te hebben volgde een beeldpresentatie van alle activiteiten van de vereniging in 2023. De makers hadden alles uit de kast gehaald om er een mooie presentatie met muzikale begeleiding van te maken onder het motto “It is time to say goodbye to 2023”.

Aansluitend op de beeldpresentatie volgde de aangekondigde pub-quiz. Het bestuur had hiervoor een externe quizmaster ingehuurd die zich presenteerde als ‘Mister Oldgo’. Hij liet zich bijstaan door de lieftallige assistente Florine en Alexandro de la Cruz als streng edoch rechtvaardig voorzitter van de jury. Sommige aanwezigen meenden in dit trio voorzitter Eppo van Koldam, zijn kleindochter en zijn schoonzoon te herkennen, maar dat berustte uiteraard op een misverstand. De historische kennis van de aanwezigen werd getest in vier ronden van telkens tien vragen. Tussen de ronden zat een grote variatie. Vooral de ronde waarbij relaties moesten worden gelegd tussen foto’s verliep erg leuk, omdat de deelnemende teams daarbij werden gedwongen tot veel onderling overleg. Uiteindelijk kwam het Team Aqua als beste uit de bus met 38 van de 40 te behalen punten. Als beloning mochten de teamleden met Mister Oldgo en Florine op de foto.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl