Voorwaarden voor den lantaarnaansteker te Helpman

Voorwaarden voor den lantaarnaansteker te Helpman

Uit de tijd dat Helpman nog tot de gemeente Haren behoorde (tot 1915) stammen deze voorwaarden voor den lantaarnaansteker te Helpman. Er was nog geen elektrische straatverlichting en dus moest er meer gebeuren dan even ergens een knop omdraaien. De man had blijkens onderstaande bepalingen echt wel een werkdag van acht uur. Ook al had hij dan gratis brandstof voor één lantaarn voor zichzelf, dan is een salaris van ƒ 40,- per jaar niet overdreven royaal, want zo´n lantaarnopsteker had in veel dorpen ook de rol van bewaker, omdat hij ´s avonds door de dorpen of steden heen liep.

In de "Voorwaarden" komen we de volgende artikelen tegen:

  • De 6 lantaarns moeten iederen dag worden nagezien en twee maal per week schoongemaakt worden. De lampen worden er iederen dag uitgenomen tehuis flink schoongemaakt en des middags tusschen twaalf en één uur in de school met petroleum gevuld.
  • Het uur waarop de lantaarns moeten worden aangestoken geschiedt in overleg met het lid der Commissie J. Wilphorst. Het uitdoen heeft steeds des avonds om 11 uur plaats.
  • De aansteker is verplicht iederen avond zich voor en na te gaan overtuigen of alle lichten goed branden, brandt een lantaarn slecht of is geheel uitgegaan zo zal hij zulks direkt moeten herstellen.
  • Wanneer de lantaarns gedurende eenigen tijd niet zullen branden, dan moeten zij zeer goed nagezien schoongemaakt en op een nader aan te wijzen plaats opgeborgen worden.
  • De aansteker moet het werk persoonlijk verrichten, wordt hij daarin verhinderd, dan zal hij dit met toestemming van het bovengenoemde lid der Commissie, door een ander mogen laten doen.
  • Het ophalen der bijdragen voor de verlichting is onder de werkzaamheden begrepen.
  • Voor het eerst wordt vanaf den 1 sten December 1877- 30 November 1878 J. de Groot wonende te Helpman als lantaarnaansteker aangesteld op een salaris van ƒ 40,- per jaar benevens vrije petroleumbrand in eene lamp bij zich te huis terwijl hij bovendien zal genieten ƒ 10,- voor het aansteken en schoonhouden van de lantaarns op het hek van de villa van de heer J.E. Scholten gedurende de maanden Juni en November.

Opgemaakt te Helpman 3 November 1877

J. Offereins

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl