Willem Rutgers, erelid van Old Go

Willem Rutgers, erelid van Old Go

De heer Rutgers is op 22 augustus 2013 overleden. Willem Rutgers uit Glimmen heeft zich onderscheiden door met een geweldige energie en toewijding historisch onderzoek van Glimmen te verrichten. Het is dan ook terecht dat de Harense Historische Kring Old Go hem tot erelid heeft benoemd.
Hieronder leest u zijn verhaal. Het werd opgetekend in juni 2013 door de Werkgroep Oude Verhalen, naar aanleiding van een interview.

Voorgeschiedenis
Willem Rutgers werd op 16 juni 1923 in Varsseveld geboren en is dus onlangs 90 jaar geworden. Hij trouwde in 1947 met Jantje Kornelius uit Musselkanaal. Zij gingen in Nietap bij Leek wonen en uit hun huwelijk werden twee jongens en drie meisjes geboren.
Willem werkte als monteur in een autogarage aldaar, maar kwam in 1961 bij de boomkwekerij De Bonte Hoek werken als monteur in de werkplaats, waar hij tractoren, auto’s en allerlei werktuig onder handen kreeg en repareerde. Het gezin ging in Glimmen wonen in het voorhuis van de boerderij aan de Rijksstraatweg 69 op de hoek met de Brinkweg. Zij woonden daar van 1961 tot 1968 en verhuisden daarna naar de nieuwbouw in Glimmen. Waar eerst nog wei- en bouwland lag.
Willem Rutgers’ hobby

Het was een hobby van hem om op de fiets met zijn fotocamera er op uit te trekken en al het schoons dat de natuur te bieden had vast te leggen. Vogels, vlinders, paddenstoelen, maar ook landschappen, boomgroepen en een ondergaande zon.
Deze hobby zou een wending nemen toen op een avond door de ouderensoos in het dorpshuis aan de Rijksstraatweg dia’s van oud-Haren werden vertoond en men hem vroeg of dat ook niet wat voor hem was. Dit werd het begin van een nieuwe hobby, die al heel gauw zou uitgroeien tot een ware passie.

Hij begon allerlei gebouwen, boerderijen in zijn omgeving te fotograferen en van het één kwam het ander. Want hoe zag het dorp er dan vroeger uit? Zo groeide zijn belangstelling voor de geschiedenis van Glimmen. Hij vroeg de dorpsbewoners om foto’s van vroeger. Er kwam veel reacties: oude schoolfoto’s, foto’s van boerderijen, villa’s, theekoepeltjes, enz. Samen met zijn eigen opnamen was er genoeg materiaal om in 1982 een tentoonstelling over Glimmen in het nieuwe dorpshuis Groenenberg te organiseren.

DSC 0850 boeken 238x300

Het boek

In 1984 ging hij met de vut en kon hij nog meer tijd aan zijn verzameling besteden. Alles werd verzameld: oude ansichtkaarten, foto’s en dia’s van particulieren en instellingen, krantenartikelen, eigen opnamen van boerderijen vóór en na de verbouwing, oude archieffoto’s. Van alle kanten stroomde het materiaal over Glimmen binnen. Veel materiaal kwam van inwoners en oud-inwoners van Glimmen en omgeving die vaak al elders in het land of in buitenland woonden. Het betekende ook verzamelbeurzen aflopen en veel bezoeken aan het gemeentelijk archief van Haren en rijksarchief van Groningen.
Rutgers kon in 1986 een fotoboek Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug, uitgegeven bij uitgever Profiel te Bedum, samenstellen. Het boek is systematisch opgezet aan de hand van een wandeling van Glimmen-zuid langs de Rijksstraatweg naar Glimmen-noord, met uitstapjes naar oost en west en laat ons zo alle markante gebouwen en boerderijen die we onderweg tegenkomen zien, zowel nostalgische foto’s uit een ver verleden als van de huidige toestand (lees tachtiger jaren van de 20e-eeuw). Veel is veranderd, veel gesloopt of onherkenbaar verbouwd, ook veel bedrijven en winkels zijn verdwenen, maar het geheel geeft een interessant verslag van alle veranderingen in de loop der tijden en laat een prachtig dorp zien met ook nu nog veel natuurschoon.

Nog een boek
Hierna volgden nog meer jaren van intensief speurwerk en een verdere verdieping in de materie, hetgeen resulteerde in een kamer vol met kasten en planken volgestouwd met dozen met circa 3000 dia’s en foto’s, mappen, ordners, kaartenbakken, albums, foto’s aan de wand en op de deur en keurig op een rij 40 plakboeken, waarin hij samen met zijn dochter elke maandag de krantenartikelen, die betrekking hadden op zijn dorp sorteerde en inplakte.

Er was zoveel materiaal dat hij in 1998 een tweede fotoboek kon samenstellen, nu meer gericht op specifieke onderwerpen als de kerkorgelfabriek van de familie van Oeckelen, de paardenrennen, de verschillende scholen van Glimmen, het zwembad Appèlbergen, de winkels, cafés en ambachten.

Bovenstaande foto getuigt van de grote verzameling die Willem Rutgers heeft opgebouwd. Zijn vrouw heeft bij al dat werk veel geholpen. Door samen op pad te gaan, maar vooral ook door alles uit te typen op de typemachine en later op de computer.

Willem Rutgers is met recht tot erelid van de Harense Historische Kring Old Go benoemd!

Lineke van Geest

Old Go

De Harense Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl