Huttenpadje

Huttenpadje

Weet u waar het ‘Huttenpadje’ zich bevond? De ‘driften, stegen en lanen’ gids uit de Harener Historische Reeks no. 7 geeft geen antwoord, ook niet in de aanvulling.

Ik kwam de naam tegen in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 juli 1937. Daar werd uit Haren bericht, dat in verband met het maken van een stratenplan tussen Kerkstraat, Terborgsteeg en Onnerweg een tweetal huizen moest verdwijnen. Om het duidelijker te bepalen, in dit verhaal is de Kerkstraat dezelfde als nu, de Terborgsteeg heet nu gedeeltelijk Julianalaan en de Onnerweg daar heet nu Jachtlaan.

De huizen waren eigendom van B(enedictus) H(enricus) Mekel, directeur van een tricotagefabriek in Groningen, die aan de Rijksstraatweg had gewoond en de huizen in bezit had. Een van de huizen stond aan de Kerkstraat en de andere aan het Huttenpadje. De heer Mekel overleed in 1939 in Groningen, maar zal de panden al eerder hebben verkocht. In het bericht werd meegedeeld dat vernomen was dat de huizen op afbraak waren verkocht aan de heer J. Holstein, voerman te Haren.

Wat behelsde het stratenplan uit 1937? Er werd een nieuwe weg aangelegd tussen de Terborgsteeg / Julianalaan en de Kerkstraat. Een nieuwe weg, die Oude Hofsweg zou heten, nu Oude Hoflaan. Naar de Kerkstraat toe zouden twee verbindingen worden gemaakt: een ter hoogte van de Hervormde Dorpskerk en een ter hoogte van de Gereformeerde Gorechtkerk en de Hortuslaan.

Er zijn twee opties voor het Huttenpadje: de onderdoorgang in de Kerkstraat die naar de oude Hoflaan voert en het pad tussen de winkel van AH en de begraafplaats aan de Kerkstraat, dat verderop Prins Bernhardlaan heet.

Ik kies voor de laatste mogelijkheid, omdat het pad langs de begraafplaats een heel oud bestaand pad is, en toen in 1966/1967 AH zich in Haren aan de Kerkstraat wilde vestigen, kwam opeens het ‘plan Mekel’ weer op tafel.

Als iemand een betere oplossing heeft?

Roelof van Wijk

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl