Middeleeuwse karrensporen in Noordlaarderbos

Middeleeuwse karrensporen in Noordlaarderbos

Het archeologisch onderzoek naar middeleeuwse karrensporen in het Noordlaarderbos heeft in het laatste weekend van november plaatsgevonden. Mét succes, want ze zijn gevonden. Al heel lang wordt er van uitgegaan dat tussen de zandruggen van het Noordlaarderbos middeleeuwse karrenroutes hebben gelopen die onderdeel waren van één van de belangrijkste handelsroutes van Groningen naar Coevorden over de Hondsrug.

Karrenroutes zijn historisch bekend van de late Middeleeuwen tot ver in de 18e eeuw. De wegen waren toen nog zandwegen en koetsen en wagens met handelswaren maakten gebruik van die wegen. Door weersomstandigheden waren die wegen vaak moeilijk begaanbaar. Als een spoor niet meer bruikbaar was, maakte men ernaast een nieuw spoor. Dit fenomeen wordt versporen genoemd. In de tijd van de karrenroutes was het Noordlaarderbos een heideveld, 'het Groote Veld'. De naam Noordlaarderbos dateert pas van 1932/1935 toen Natuurmonumenten eigenaar van het gebied werd.

Het archeologisch sleuvenonderzoek vond plaats in het noordelijke gedeelte van het bos. Daar is het aantal mogelijk doorgangen beperkt. De koetsen en karren konden hier alleen over de lager gelegen dalen tussen de zandruggen zijn gegaan. Voorbij de doorgangen waaieren de sporen al snel uit en zouden ze moeilijker terug te vinden zijn.Op een diepte van ongeveer 40 cm werden de karrensporen aangetroffen, die een spoorbreedte van ruim 1,20 m hebben. Duidelijk is te zien dat de sporen tussen de zandruggen lopen. Totaal zijn er vier sleuven gegraven. Drie ervan hebben de onmiskenbare profielen van karrensporen. Ook is duidelijk de versporing te zien. Nieuw uit het onderzoek is dat de dalen tussen de zandruggen er al waren voordat men er met karren of koetsen doorheen ging rijden.

Het onderzoek is onderdeel van het meerjarige vrijwilligersproject Onderzoek Geschiedenis Noordlaarderbos. Begin 2013 spraken wij hierover met coördinator Ingrid Schenk.


Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl