De bijna-overstroming van 1960

De bijna-overstroming van 1960

Oudere Harenaars kunnen het zich nog wel herinneren, de dreigende dijkdoorbraak rond Sinterklaas 1960. Na een natte herfst werd in het weekend van 4 december het regenrecord van de eeuw gebroken. Het Nieuwsblad van het Noorden meldde op maandag 5 december dat het Boeremapark volledig blank stond, net als de omliggende tuinen.

Haren had toen nog boeren in het dorp, er wordt verteld dat aan de Onnerweg 17 pinken in de stal in het water stonden. Werd dit nog geweten aan achterstallig onderhoud van de riolering, de volgende dagen werd duidelijk dat het probleem groter was. In de nacht van 5 op 6 december verslechterde de toestand. Omstreeks 4 uur 's nachts sloeg de vrijwillige dijkwacht van de dijk langs de Schipsloot alarm. Het Friescheveen was onderdeel geworden van een enorme watervlakte die zich uitstrekte tot De Punt. Het oppervlak lag maar enkele centimeters onder de kruin van de dijk. De dijk begon al te lekken via muizen- en mollengaten. Om 6 uur 's morgen kregen de bewoners van de Meerweg in Haren de mededeling dat de toestand van de dijk langs de Schipsloot kritiek was. Ze moesten zich voorbereiden op evacuatie en de kostbare zaken naar de bovenverdieping brengen. De Meerweg werd afgesloten. Als de dijk zou breken kwam het water niet alleen de huizen aan de Meerweg en in Eelderwolde binnen, maar trof de overstroming ook de gloednieuwe wijk Corpus den Hoorn in de stad. Het waterschap Westerkwartier dekte de poreuze plekken af met stukken zeil. De meest bedreigde plek was tegenover het zwembad. Openbare Werken in Groningen, Provinciale- en Rijkswate-staat werden ingeschakeld en de kazerne in Zuidlaren bood hulp met 150 militairen. Bij de Meerwegbrug vulden de soldaten in hoog tempo duizenden zandzakken die naar de bedreigde plekken vervoerd werden. De dijk was totaal verzadigd met water en gaf weinig houvast aan de bomen. Als die om zouden gaan, zorgden de wortels voor nog meer zwakke plekken. De bomen zijn preventief gekapt. In de middag van woensdag 7 december was het gevaar geweken.

Het Nieuwsblad meldde nog op 29 december dat de polders achter de Schipsloot blank stonden. Een gedeelte van het gebied dat toen onder water stond is nu ingericht als waterberging. Haren was niet de enige plaats met wateroverlast. In deze periode stond het water in de straten van Meppel, brak een dijk door in Borculo, stond het water in een kelder van het ziekenhuis in Drachten en waren er problemen in het stroomgebied van de Maas.

Ingrid Smit

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl