De bevrijding van Waterhuizen 2

De bevrijding van Waterhuizen 2

Ik wil graag reageren op het artikel "De bevrijding van Waterhuizen", omdat er een onjuist verhaal in staat over de "huidige" Waterhuizerbrug uit 1950. Je weet ik heb bij de Provinciale Waterstaat van Groningen gewerkt. In die hoedanigheid was ik de jaren 70 betrokken bij de aanpassing van het Winschoterdiep t.b.v de bouw van de coasters op de werven Pattje; van Diepen etc. De werven wilden grotere en bredere schepen kunnen bouwen. Dat hield in dat de bestaande Waterhuizerbrug en Rengersbrug beide met een doorvaartbreedte van 10 m. zijn afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen met doorvaartbreedte van 12 m. Ook is het profiel van het kanaal enigszins aangepast, zodat grotere schepen het Eemskanaal konden bereiken, waar men inmiddels ook was begonnen met het vervangen van 13 kleine draaibruggen door ophaalbruggen met een doorvaart wijdte van 16 m, zoals de Borgbrug; Bloemhofbrug; Woldbrug etc

Ook is kort daarna de oude Waterhuizersluis ter hoogte van Motel van der Valk opgeruimd, die geen dienst meer deed. De bouw van de nieuwe Waterhuizerbrug viel samen met de aanleg van de Dr Ebelsweg. Brug en weg waren op het zelfde tijdstip klaar. Dat was Januari 1971.

Jan Berends

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl