Schoolfoto

Schoolfoto

Een schoolfoto uit 1950. Dit staat op de achterkant. Gezien de leeftijden van de leerlingen lijkt het niet op een klassenfoto, misschien een geselecteerde groep van de gehele school. Ik weet het niet. Veel ken ik er nog van. Waar zijn ze gebleven? Wat doen ze of zijn ze ook gepensioneerd net als ik? Dus tijd voor een reünie??

Boven de ingang staat de naam, Hervormde School. Van mijn ouders hoorde ik destijds dat er nogal wat strijd is geleverd om een hervormde school in Haren te kunnen beginnen. Er was een heuse schoolstrijd in Haren gaande betreffende stichten van scholen met een christelijke identiteit. Een strijd die in 1931 begon in Glimmen. Ik lees dit in het boekje Naar school in Haren van Hilbrand Polman. De hervormde school werd in 1947 gebouwd aan wat later de Oude Brinkweg zou gaan heten na een gevecht met de gemeente vanaf 1936. Het gebouw was dus nog maar 3 jaar oud toen ik in 1950 naar de kleuterschool ging en vervolgens naar de lagere school. Mijn juf van de eerste klas was juf Tekelenburg, ze staat links op de foto. Niemand van de afgebeelde leerlingen zal zich hebben kunnen indenken dat onze ouders en de kerk zo’n strijd hebben moeten voeren.

Nu, 60 jaar later, wordt er opnieuw strijd gevoerd, maar deze keer om scholen te behouden. Echter nog niet in Haren. Samenvoegingen van neutraal en bijzonder onderwijs in hetzelfde gebouw is nu schering en inslag, met als oorzaak terugloop van leerlingenaantallen. Het denken in hokjes is niet meer van deze tijd. Maak een groot hok (sorry school) en stop daar alle leerlingen in. Een en een is twee zo leerden we in de eerste klas bij juf Tekelenburg en dat zal niet anders worden, al stop je meerdere identiteiten in een klas. Misschien wordt dan een en een wel drie onder het mom van samen staan we sterker.

Misschien wordt het toch tijd voor een reünie want een andere hervormde school zal er niet zo snel meer komen.

Henk Bazuin

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl