11. Historische geografie van Onnen en Haren

11. Historische geografie van Onnen en Haren

Korte beschrijving inhoud: Scans van artikelen over de historische geografie van Onnen en Haren. In de artikelen worden veel toponiemen genoemd. Hierdoor hebben de artikelen een grote invloed gehad op de straatnaamgeving in Haren en Onnen.

Toegang archief: Deel 2, bijlage 6 nrs 26a en 26b

In de Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland, orgaan van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, uitgegeven door de toenmalige Stichting Sasland, zijn in 1973 en 1975 twee artikelen gepubliceerd over de historische geografie van delen van de gemeente Haren. Beide artikelen zijn geschreven door de heer G. Smit, verbonden aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen. De vermelding van de toponiemen in de publicaties is gebaseerd op onderzoek van met name de heer J. Wieringa, verbonden aan de afdeling naamkunde van het genoemde Nedersaksisch Instituut.

In de 25e jaargang 1973, nr 2, een artikel over de historische geografie van Onnen en in de 27e jaargang 1975, nr 2, een artikel over de historische geografie van Haren. Bij dit laatste artikel behoren een drietal losse kaarten: toponymenkaart, hoogtekaart en bodemkundige overzichtskaart. De kaarten van Onnen zijn opgenomen in het artikel zelf. De beide artikelen en de drie kaarten zijn als bijlage in pdf formaat bijgevoegd.

Historische geografie van Onnen en Haren
Bijlage 1 historische geografie van Onnen
Bijlage 2 historische geografie van Haren
Bijlage 3 toponymenkaart van Haren
Bijlage 4 hoogtekaart van Haren
Bijlage 5 bodemkundige overzichtskaart van Haren

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl