Een leeuw van zandsteen

Een leeuw van zandsteen

Op zaterdag 17 november 2018 werd het beeld van een leeuw gemaakt van Bentheimer zandsteen en geplaatst op het terrein van de zorgboerderij De Mikkelhorst, onthuld door wethouder Stiekema van de gemeente Haren, in het bijzijn van de zonen Jan en Geert Seffinga. Hoe is dat zo gekomen?

In het Harener Weekblad van 1 juni 1984 staat het volgende artikel met als titel: Herkomst beeld niet te achterhalen.

'De herkomst van een beeld, een leeuw gemaakt van Bentheimer zandsteen, gevonden door de heer Seffinga te Essen, is niet te achterhalen. Vorig jaar vertelde de heer Seffinga zijn verhaal in het Harener Weekblad in de hoop dat er een inwoner zou zijn die hem uit de droom zou kunnen halen. Dit gebeurde niet, wel kreeg hij diverse reacties.
Zo vertelde een inwoner dat het beeld afkomstig zou kunnen zijn uit de tuin van villa De Wijk aan de Verlengde Hereweg. Die tuin is ooit door Verdenius of Boerma aangelegd en beiden werkten veel met Bentheimer zandsteen. Wanneer dit klopt zou het beeld nog afkomstig kunnen zijn van de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Hereweg.
Er was een inwoonster die vertelde dat beeldhouwer Wladimir de Vries z’n atelier had achter de huizen van de Molenkampsteeg, valk bij de plek waar het beeld is gevonden. Mogelijk heeft hij het als voorbeeld gebruikt voor een van zijn werken.
Het beeld is gevonden bij de woning van de familie Noord dat stond aan een zandpad ( nu Middelhorsterweg) vanaf de Molenkampsteeg, langs de spoorlijn. Mogelijk is dit de woning geweest van de tuinman die werkte voor de bewoners van een nabij gelegen borg of buitenhuis.
De heer Seffinga heeft heel veel familiewapens bestudeerd maar geen overeenkomst gevonden.
Het is dus bij een poging gebleven om de herkomst van het beeld te achterhalen. Er missen teveel exacte gegevens.'

En nu 35 jaar heeft het beeld een plaats gekregen op historische grond in de wijk Oosterhaar. Het is een schenking aan de Harense Historische kring Old Go. Aanleiding hiervan was de verhuizing van zoon Geert Seffinga, die het beeld thuis had liggen. Deze schenking werd in dank aanvaard en na een brainstormsessie was het bestuur van Old Go de mening toegedaan dat een plaats bij de zorgboerderij De Mikkelhorst een goed keuze zou zijn. Omdat de herkomst van het beeld niet duidelijk is, werd deze daarom maar toegedicht aan de mogelijkheid dat het beeld een versiering is geweest van een ingangspoort van het buitenhuis de Middelhorst dat in de omgeving van de zorgboerderij heeft gestaan. Het buitenhuis is in 1870 afgebroken. Op het borgterrein van de Middelhorst staat een bronzen replica van het nu onthulde originele exemplaar. Heel bijzonder is dat brons en zandsteen nu bij elkaar in de buurt staan. 

Maar wat is een beeld zonder nadere uitleg? Terecht werd in de Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2020 de vinger op deze zere plek gelegd. Vervolgens heeft bestuurslid Henk Bazuin de handschoen opgepakt en gezorgd voor een prachtige folder en een bordje bij het beeld. De folder is verkrijgbaar in de zorgboerderij. Voorts is de folder met het blad Harens Old Goud 2020 nr 1 toegezonden aan alle leden van Old Go.

Een digitale versie van de folder is hier in te zien.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl