Wachtlokaal voor de tram bij de Terborgsteeg

Wachtlokaal voor de tram bij de Terborgsteeg

Deelnemers aan de Open Monumentendag 2021 liepen er langs naar het villapark aan de Julianalaan, waar een uitleg werd gegeven over het ontstaan van het villapark en de daar gebouwde villa’s. Ze realiseerden zich mogelijk niet dat het ‘wachtlokaal’, in de volksmond het ‘tramhuisje’ genoemd ook al bijna honderd jaar bestaat, en dat het juist daar staat om de bewoners van de villa’s uit het park gelegenheid te bieden droog op de tram naar Groningen te wachten.

Mij viel bij een van de ter plaatse getoonde foto’s op dat het huisje aan de oostzijde van de Rijksstraatweg staat en dat de rails van de tram aan de westzijde van de straatweg lagen. Het wachten vond natuurlijk aan de oostzijde plaats, richting Stad en dat vanuit de Stad het niet nodig was te wachten, maar direct naar huis kon worden gegaan waar de maaltijd en avond wachtte. Bovendien was er aan de oostzijde een klein plantsoen waar het wachtlokaal een plaats kon krijgen.

Reeds spoedig na de feestelijke opening van de tramlijn door Haren op 19 april 1921 kwam er een bericht in de krant dat, nu de tram door Haren reed, ‘er toch een wachtlokaal zou moeten komen en dat het gemeentebestuur er maar voor moest zorgen dat het er kwam’ (Nieuwsblad van het Noorden okt 1921) en ja wel, op 24 oktober 1922 werd door de gemeente Haren aanbesteed de bouw van een wachtlokaal bij de Terborgsteeg voor rekening van de gemeente (NvhN 25-10-1922).

Zeven aannemers uit de gemeente Haren, alleen of in combinatie van twee, deden aan de aanbesteding mee, en de heren F. Kwant en D. Poelstra waren de laagste inschrijvers met fl.947,00 en hun werd de bouw gegund. Maar nog waren de Harenaars niet tevreden; ook de halte moest worden verlegd, namelijk iets meer naar het zuiden ‘zodat er niet te veel hoefde worden gelopen naar de tram’ zo blijkt uit een ingezonden stuk in het NvhN van 16-02-1923. Dat kon de gemeente natuurlijk niet bewerkstelligen, dat was iets van de tramweg maatschappij.Overigens is de tramlijn per 1 augustus 1939 opgeheven en vervangen door busvervoer en is het wachtlokaal inmiddels een rijksmonument geworden, (nr. 813560) en kunnen we volgend jaar het honderdjarig bestaan daarvan vieren.

Roelof van Wijk voor de Harense Historische Vereniging Old Go
Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant oktober 2021.

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl