Villa Rezzago

Villa Rezzago

In Haren aan de westzijde van de Rijksstraatweg heeft een villa Rezzago gestaan, ongeveer ter hoogte van de huidige garage De Groot.  De naam doet Italiaanse achtergronden vermoeden en dat klopt: de villa is genoemd naar het plaatsje Rezzago in Noord-Italië, nabij Como en Sormano. Dat laatste roept ook weer bijgedachten op, want leden van de familie Sormani – dus oorspronkelijk van Sormano - hebben de villa laten bouwen en hebben er gewoond. De villa en ook de naam komt op veel topografische kaarten van ongeveer 1880-1930 voor.

Ook in Vries (Drenthe) bestond er een villa-boerderij Rezzago, daar is er zelfs een straat naar genoemd. Nadat een lid van de familie Sormani daar woonde, heeft de schildersfamilie Mesdag-Van Calcar deze villa-boerderij bewoond en gebruikt als atelier.

In Haren gaat het over het gezin Carolus Petrus Sormani (1849-1932) en Catharina Maria Henderika van Munster (1850-1903). Hij was econoom (bij zijn huwelijk in 1872), koopman, later wijnhandelaar (1903 te Utrecht). Carolus Sormani liet de villa Rezaggo bouwen in 1878-1879. Hij en zijn vrouw kregen elf kinderen; vijf daarvan zijn in Haren geboren. Na de dood van zijn vrouw in 1903 verhuisde Carolus Sormani naar Utrecht en verkocht hij het huis op 14 juli 1903 aan de arts Folkert Everts (1861-1932) en zijn echtgenote Anna Maria Roelfsema (1873-1926) te Usquert voor 25.000 gulden; het geheel was ongeveer 4 hectare groot. De familie Everts heeft er echter maar kort gewoond, tot 1911, en vertrok toen naar Usquert; het huis kwam te koop of te huur. Het huis werd verkocht aan Hemmo Wilhelmus Hemmes, houthandelaar te Groningen.
Hemmo W. Hemmes was in 1911 gehuwd met Fenna Tonkens, caféhoudster en weduwe van de in het café-hotel (het huidige ‘Handy’ huis) door drie studenten in mei 1905 aangevallen en als gevolg daarvan overleden Jan van Hemmen.

In 1915 huurde Jhr. Van Iddekinge een deel van het huis. Het huis en de grond werd in 1926 verkocht aan Jhr. Tobias Jan van Iddekinge, die inmiddels advocaat en procureur was en zijn vrouw Anna Hooft van Iddekinge. Jhr. van Iddekinge had reeds tevoren het huis voor drie jaar gehuurd, het heette toen villa ‘In open Zon’ .
Architect G. Hoeksema Kzn. te Groningen maakte het ontwerp voor een verbouwing; er kwam onder andere een serre bij. De naam van de villa was inmiddels gewijzigd in villa ‘Het Hof’. Vooral mevrouw Van Iddekinge was een fervent tuinierster; bewoners van huizen aan de Van Veldekelaan vinden in hun tuin soms nog plantensoorten die door mevrouw van Iddekinge waren gepoot of uitgezet. Het ‘Hemmerland’, dat in de jaren ’30 werd aangekocht maakte deel uit van het bezit van de Van Iddekinges.
De zoon, Jhr. Jan Wijbrand van Iddekinge verkocht na het overlijden van zijn beide ouders in januari 1958 het huis onderhands (in de volksmond: “het Kasteeltje”) aan de heer J.M. Postema, die er een nieuw garagebedrijf liet bouwen met woningen erboven en de grond aan de gemeente verkocht ten behoeve van de uitbreiding van Molenbuurt. Later werd dit garage De Groot.

Roelof van Wijk


 

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl