Sybolt Berghuis (1820-1896)

Sybolt Berghuis (1820-1896)

Een onbekende naam, maar met pen en potlood een bekende tekenaar en kunstenaar, in de stad Groningen geboren en overleden. Hij maakte veel tekeningen en aquarellen van de stad en omgeving, had een tentoonstelling van zijn werk in Pictura in 1862 en werkte als amanuensis, later als leraar. Een aantal van zijn tekeningen is via de ‘beeldbank’ van het Regionaal Historisch Archief te Groningen te bekijken.

We zouden hem in Haren vooral moeten kennen vanwege de tekening die hij in 1855 maakte van de juist gereed gekomen uitbreiding van de Landhuishoudkundigeschool aan de Rijksstraatweg. De tekening was net gedrukt toen prof. Mulder, als redacteur van het landbouwblad ‘Boeren Goudmijn’ een bezoek aan de school bracht en daarvan in het blad verslag deed. Hij kreeg bij die gelegenheid een exemplaar van de tekening cadeau, en vermeldde dat het gebouw net was uitgebreid en vergroot zodat meer studenten konden worden aangenomen. Bij het verslag werd de tekening gepubliceerd.


De school was gesitueerd op een terrein aan de westzijde van de Rijksstraatweg te Haren (nu Rijksstraatweg 239). De tekening trekt vooral de aandacht door wat er niet meer staat en door wat er nog niet staat. Het gebouw is na de opheffing van de school in 1870/1 gedeeltelijk gesloopt en het terrein uiteindelijk in gedeelten als bouwterrein voor villa’s verkocht, het rijtuigje is allang uit het straatbeeld verdwenen, en ook de straat zelf heeft grote veranderingen ondergaan. Aan de rechterzijde van de tekening staan palen met bovenaan een draadverbinding. Dat zijn de palen van de Rijkstelegraaf verbinding die van Assen naar Groningen liep en nog maar net, sinds 1854 in werking was en op de achtergrond is nog de oude dakvorm van de Dorpskerktoren te zien.

Op het grasveld voor de school bracht een van de leraren in 1860 een les in praktijk: Hij legde de letters roet met roet op het gras en daarnaast guano, met een meststof uit Chili, waarvan de werking net bekend was. Het bleek dat al na veertien dagen het gras onder de letters door de guano veel beter en sneller groeide dan met de oude meststof: roet.

Roelof van Wijk

Dit artikel is gepubliceerd in Haren de Krant november 2016.
Aangepast door Eppo van Koldam januari 2023

Old Go

De Harense Historische Vereniging Old Go is opgericht in januari 2010 en houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Haren. De gemeente bestond uit de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de buurtschappen Essen, Dilgt en Hemmen. Op 1 januari 2019 is de gemeente Haren in het kader van de gemeentelijke herindeling samengegaan met de gemeenten Groningen en Ten Boer. 

Gevarieerd aanbod

Lezingen en excursies

Organisatie Open Monumentendag 

Uitgave van Harens Old Goud, 2x per jaar, een tijdschrift met een breed aanbod van artikelen en oude foto's

Publicaties in Haren de Krant

Presentatie en promotie op evenementen.

Info-centrum

Kom eens langs in het Info-centrum van Old Go! Elke eerste donderdag van de maand kunt u van 14.00 tot 16.00 uur bij ons terecht voor inzage in ons archief. We hebben een luisterend oor voor uw (oude) verhalen met of zonder foto’s. Voor vragen en informatie kunt u mailen naar info@oldgo.nl. Het adres is: Oude Brinkweg 12A, Haren; de trap op naar boven.   

Contact

Wilt u lid worden?  Zie ons aanmeldingsformulier. 

Heeft u een algemene vraag of opmerking:  info@oldgo.nl

Wilt u een artikel of foto's aanbieden voor Harens Old Goud: redactie@oldgo.nl